انجمن هوش مصنوعی، محیطی برای گفتگوی برنامه نویسان و مهندسان حوزه هوش مصنوعی و رفع خطاها و مشکلات مرتبط با برنامه نویسی هوش مصنوعی است. مباحث زیر، در این انجمن مورد بحث و گفتگو قرار خواهند گرفت:
یادگیری ماشین، شبکه های عصبی، یادگیری عمیق، بینایی کامپیوتر، پردازش زبان های طبیعی، سیستم های فازی، کتابخانه Keras، کتابخانه TensorFlow، کتابخانه PyTorch، کتابخانه ScikitLearn، کتابخانه Theano، کتابخانه CV2، کتابخانه OpenCV
انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "یادگیری ماشین" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی یادگیری ماشین، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های هوش مصنوعی، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
#3137
hamid
مشارکت کننده
  Up
  0
  Down
  ::

  <audio class=”audio-for-speech”></audio>
  <div class=”translate-tooltip-mtz translator-hidden”>
  <div class=”header”>
  <div class=”header-controls”>Translator</div>
  <div class=”header-controls”></div>
  <div class=”header-controls”></div>
  </div>
  <div class=”translated-text”>
  <div class=”words”></div>
  <div class=”sentences”></div>
  </div>
  </div>
   

  <audio class=”audio-for-speech”></audio>
  <div class=”translate-tooltip-mtz translator-hidden”>
  <div class=”header”>
  <div class=”header-controls”>Translator</div>
  <div class=”header-controls”></div>
  <div class=”header-controls”></div>
  </div>
  <div class=”translated-text”>
  <div class=”words”></div>
  <div class=”sentences”></div>
  </div>
  </div>
   

  مابقی عکس ها 2

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  پیمایش به بالا