خانه انجمن ها انجمن پایگاه داده انجمن پایگاه های داده NoSQL

انجمن پایگاه داده، محیطی برای گفتگوی برنامه نویسان پایگاه داده و رفع خطاها و مشکلات مرتبط با پایگاه های داده است. پایگاه های داده زیر، در این انجمن مورد بحث و گفتگو قرار خواهند گرفت:

MySQL, SQLite, SQL Server, PostgreSQL, JSon, XML, MongoDB, MariaDB

پایگاه های داده، به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند: پایگاه های داده SQL پایگاه های داده NoSQL روابط در پایگاه های داده SQL، به صورت mapping یا نگاشت بین داده ها در قالب عناصر جداول است. اما در پایگاه های داده NoSQL، پردازش بر روی فایل محتوی داده صورت می گیرد و داده های مورد نیاز استخراج می گردد. در این انجمن ما به بررسی پایگاه داده NoSQL می پردازیم که معروف ترین این نوع پایگاه های داده، عبارتند از:

Json, XML, MogoDB, MariaDB

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • نوشته‌ها
  • آخرین نوشته
  • انجمن MariaDB
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "پایگاه داده MariaDB" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی این پایگاه داده، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر پایگاه های داده، حتما به انجمن مربوط به آن پایگاه داده مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 3 سال، 8 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • انجمن MongoDB
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "پایگاه داده MongoDB" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی این پایگاه داده، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر پایگاه های داده، حتما به انجمن مربوط به آن پایگاه داده مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 3 سال، 8 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • انجمن XML / XPATH
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه XML و XPATH است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی این ساختارها، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر پایگاه های داده، حتما به انجمن مربوط به آن پایگاه داده مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.  
  • 1
  • 1
  • 3 سال، 8 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • انجمن پایگاه داده Json
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "پایگاه داده Json" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی این پایگاه داده، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر پایگاه های داده، حتما به انجمن مربوط به آن پایگاه داده مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.  
  • 1
  • 1
  • 3 سال، 8 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

 • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
 • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.
پیمایش به بالا